1. مدیریت استراتژیك پروژه ها در تخصیص منابع محدود همزمان با اجرای پروژه

 2. بررسی قرارداد BOO  در مدیریت پروژه و نقش آن در گسترش خصوصی سازی

 3. راهكارهایی برای توسعه زیر ساختهای شهری،با رویكرد تأمین مالی پروژ ه ای

 4. مدیریت دانش با رویكردJIT و نقش آن در مدیریت استراتژیك پروژه؛  مطالعه موردی:ایجاد یك شبكه در داخل سازمان و اتصال آن به شبكه جهانی

 5. طراحی مدلی جهت برنامه ریزی استراتژیك در خصوص مدیریت پروژه بر مبنای مدلهای بلوغ با رویكردی كمی

 6. استراتژی تأمین و تدارکات پروژه

 7. بررسی راهبردی تلفیق مهندسی ارزش در متدولوژی مدیریت پروژه بر اساس گستره دانش مدیریت پروژه

 8. مقایسه تطبیقی بین مدلهای بلوغ مدیریت پروژه و انتخاب مدل بهینه جهت بكارگیری در شركتهایی با ساختار پیمانكاری عمومی

 9. ارزیابی فازی و تخصیص قراردادی علل و ریسكهای مرتبط با تاخیرات پروژه های سد سازی دز ایران

 10. كاربرد روش میانگین وزنی مرتب شده (OWA)درتصمیم گیری و مدیریت ریسك

 11. نقش قراردادEPC در كاهش تأخیرات و افزایش سود پروژه

 12. تفکر استراتژیک رویکردی نوین در مدیریت استراتژیک

 13. ارائه فاكتورهای ارزیابی و مدیریت ریسك برون سپاریIT (شهرداری)

 14. استفاده از برنامه ریزی خطی با هزینه پله ای آموزش برای ارتقاء سطح بهره وری منابع انسانی

 15. مدلی نوین در متدولوژی شناسائی عوامل حیاتی موفقیت در پروژه های فناوری اطلاعات كارت سوخت

 16. تضمین سلامت پروژه با نگاه استراتژیك

 17. تحلیل تاخیرات ناشی از مدارك مهندسی در پروژه های ساختمانی و صنعتی و مطالبه پیمانكار؛ نمونه موردی پل و نیروگاه در ایران

 18. مطالعه كیفی برای شناسایی عوامل موفقیت پروژه در مراحل آغازین آن؛ موردكاوی: بررسی بخش نفت و گاز گروه مپنا در سال1386

 19. فرآیند مرجع طراحی به عنوان زیرساخت مدیریت استراتژیك پروژه های نیروگاهی؛ (مطالعه موردی: شركت موننكو ایران)

 20. مقایسه روشهای اجرای پروژه از منظر مدیریت تدارکات بر اساس استاندارد PMBOK

 21. تسعه در مدل تحلیلی برای بررسی ادعاهای مالی در صنعت ساخت

 22. بررسی استانداردهای جهانی مدیریت پروژه

 23. تدوین مدل بهینه سازی زمان- هزینه-منابع با استفاده از الگوریتم ژنتیک

 24. بررسی كارآمدی سیستم مدیریت حقوقی قراردادهای بین المللی عمرانی؛ مطالعه موردی : اجرای پروژه میانگذر شهید كلانتری (دریاچه ارومیه)

 25. بهبود برنامه ریزی پروژه با استفاده از مدلسازی عملكرد پروژه توسط روش پویایی های سیستم(System Dynamics)

 26. موازنه هزینه -زمان با در نظر گرفتن زمانبندی غیرقطعی

 27. بررسی مدلهای بلوغ مدیریت پروژه به عنوان ابزاری ضروری جهت تعالی سازمانی

 28. نقش پدافند غیر عامل در مدیریت ریسك پروژه های ملی و استراتژیك

 29. برنامه ریزی استراژیك شركتهای ساخت با استفاده از روش تركیبی- A’WOT مطالعه موردی شركت پیمانكاری

 30. Strategic Project Management: problems, experience.

 31. مدیریت ریسک پروژه های عمرانی با ملاحظات قراردادی

 32. مدیریت ریسك تداركات؛ راهبردی در موفقیت پروژه های عمرانی

 33. تصمیم سازی استفاده از سیستم های طبقه بندی و كدگذاری ملّی به عنوان زیرساخت اطلاعاتی جریان كالا و خدمات مورد نیاز پروژه ها

 34. ارائه مدلی برای برون سپاری پروژه های تحقیقاتی؛ ( مطالعه موردی: مركز تحقیقات مخابرات ایران)

 35. پیش بینی تاخیرات در پروژه های سد سازی با استفاده از تئوری فازی

 36. امكان سنجی پیاده سازی مهندسی ارزش در پروژه بر اساس رویكرد استراتژیك

 37. THE PURPOSES AND METHODS OF PRACTICAL PROJECT CATEGORIZATION

 38. مطالعات آماری با بكارگیری از روش دلفی به منظور تدوین یك سیستم پشتیبان تصمیم گیری در مناقصات پیمانكاران

 39. ارائه مدل مدیریت خرید پروژه

 40. تعمیم الگوی طرح سیستمهای سنجش عملكرد جهت كاربرد در مدیریت پروژههای عمرانی

 41. راهبردهای فنی بمنظور استقرار گروه تضمین محصول پروژه در آژانس های فضایی

 42. بالندگی پروژه در سازمانها

 43. معیارهای انتخاب معماری سرویسگرا در پروژ ههای نر م افزاری

 44. پیش بینی هزینه تهیه و نگهداری مصالح در پروژه های عمرانی با بهره گیری از شبكه های عصبی بمنظور كاهش هزینه

 45. انتخاب راهبردی پروژه ها وتعیین هزینه تخصیص بهینه به هر پروژه با استفاده از روش تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی ریاضی

 46. Applying strategic Management to the Information Technology Projects

 47. انتخاب بهینه ناوگان ماشین آلات، تصمیم استراتژیك پروژ ههای عملیات خاكی

 48. ارائه متدی برای محاسبه و آنالیز زمان تاخیر پروژه با توجه به كاهش تولید

 49. بکارگیری AHP در استراتژی های مدیریت پسماند شركت صنایع كیمیای غرب  گستر

 50. کاربرد مبانی مشترک مدل های بالندگی مدیریت پروژهدر شرکتهای ساختمانی

 51. ارائه مدلی برای سنجش و بهبود عملكرد در پروژه عمرانی

 52. ERP با رویكرد استقرار سیستم IT مدیریت استراتژیك

 53. ارتقای اثربخشی مدیریت پروزه ها با برنامه ریزی استراتزیکی کارآمد

 54. تدوین استراتژی انتخاب شركا یاپیمانكاران در زنجیره تامین پروژهای عمرانی

 55. رتبه بندی اهمیت معیارهای ارزیابی توان پیمانکاران از دیدگاه دستگاهای اجرایی،مشاوران،پیمانکران

 56. Continuous Auditing in Project Management

 57. مستندسازی در پروژه های تحقیقاتی

 58. برنامه ریزی منابع انسانی و پایش پیشبرد فرآیندها در یك شركت مهندسی با تركیب سیستم متمركز برنامه ریزی پروژه ها با سیستمهای مدیریت اسناد و مدیریت جریان كار

 59. بكارگیری مدیریت استراتژیك در انتخاب پروژه كاربرد مدل های عددی و غیرعددی

 60. مروری بر استراتژی های حل اختلافات در ساخت از دیدگاه تاخیرات همزمان و مقایسه آن ها

 61. بررسی و تحلیل کارآیی قراردادهای عمرانی به کمک  شبکه مصنوعی عصبی

 62. محیط قانونی و مقرراتی پروژه ها

 63. برنامه ریزی و کنترل پروژه

 64. معرفی استانداردهای مدیریت پروژه با تاکید به معرفی PMBOK

 65. ساختار شکست کار پروژه (WBS)

 66. بهینه سازی طراحی و اجرای پروژه های ساخت با رویکرد مهندسی ارزش

 67. معرفی دو استاندارد مدیریت پروژه جهانی بر اساس آخرین ویرایش ها

 68. مدیریت ارزش کسب شده

 69. مدیریت کیفیت

 70. مدیریت موثر پروژه ها ، با استفاده از دفتر مدیریت پروژه (PMO)

 71. قراردادهای طرح و ساخت و EPC

 72. روش های تحلیل و تعیین سهم تاخیرات پروژه به تفکیک پیمانکار و کارفرما

 73. روش های تحلیل تاخیرات پروژه

 74. مدیریت پروژه های بزرگ

 75. مدیریت ریسک در پروژه های ساخت

 76. مدیریت پورتفولیوی پروژه ها

 77. مدیریت تغییرات در پروژه های ساخت

 78. مدیریت ادعا

 79. جایزه تعالی مدیریت پروژه مدل PEM

 80. ارائه درس آموخته های برنده جایزه بین المللی و ملی مدیریت پروژه

 81. مروری بر نظامات اجرایی در پروژه قطار شهری مشهد

 82. Risk Management Systems as a basis for Urban Management

 83. پروژه فاینانس داخلی

 84. شرکت برق منطقه ای خراسان

 85. راهکارهای بهبود مدیریت پروژه در شرکتهای پروژه محور

 86. پیاده سازی استاندارد PMBOK در پروژه خط 2 قطار شهری مشهد

 87. فرایندهای كاهش ادعا و حل دعاوی حرفه ای

 88. نگاهی ساختاری به بحث ادعا در قراردادهای صنعت پیمانكاری و احداث

 89. بررسی علل بروز اختلاف قراردادی و پیشنهاد راهکارهای پیشگیرانه در قراردادهای ساخت

 90. اخلاق مهندسی

 91. روش های حكمیت و حل اختلاف در طرح های عمرانی

 92. مدیریت مخاطرات قراردادی و نقش آن در مدیریت پروژه

 93. سازوكارهای بهبود شرایط قراردادی

 94. علل شکل گیری ادعا در پروژه های اجرایی

 95. مدیریت ادعا مرتبط با ریشه ها و عوامل ایجاد اختلاف

 96. مروری بر منشأ اختلافات و ادعاها در پروژه های عمرانی

 97. مبنا ، ریشه و عوامل ایجاد اختلاف در قراردادهای پیمانكاری

 98. بررسی اثر تورم در بروز اختلاف در قراردادهای خدمات مهندسی و پیمانکاری و راهکارها

 99. تعاریف و محمل های حقوقی موارد ادعایی در قراردادهای پیمانکاری

 100. ادعا در صنعت پیمانکاری


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات