تبلیغات
وب سایت مهندس پیمان نوری http://www.pnoori.ir

رشته مهندسی خط و سازه های ریلی که از نظر ماهیت مشابه رشته مهندسی عمران می باشد، به بحت سازه های مختلف در راه آهن از قبیل پل، تونل، خط و تاسیسات زیر بنائی آن و ایستگاه می پردازد. دانشجویان این رشته علاوه بر دروس تخصصی رشته عمران دروس تخصصی در زمینه آشنائی، تحلیل و طراحی خط و سازه های ریلی و اجزا آنها را می آموزند. هدف رشته مهندسی خط و سازه های ریلی تربیت مهندسانی است که بتوانند در زمینه طراحی، ساخت، اجرا، نگهداری و تعمیر خطوط و سازه ها و تاسیسات زیر بنائی از قبیل پلها، تونلها، ایستگاههای مورد نیاز راه آهن های شهری و بین شهری فعالیت نمایند. دانشجویان این رشته ویژگیهای خاص سازه های مختلف ( از قبیل تونل، پل و ... ) در شبکه های راه آهن شهری و بین شهری و مترو را آموزش می بینند.

http://www.iust.ac.ir/index.php?site=rail

 ادامه مطلب
 


(تعداد کل صفحات:5)      [...]   [2]   [3]   [4]   [5]