تبلیغات
وب سایت مهندس پیمان نوری http://www.pnoori.ir - دوره مدیریت پروژه دانشگاه علم و صنعت

آخرین جلسه دوره مدیریت پروژه چهارشنبه 23.2.93 تشکیل می گردد.

 شاد باشید و سلامت

نوری