تبلیغات
وب سایت مهندس پیمان نوری http://www.pnoori.ir - جلسه جبرانی درس استانداردهای مدیریت پروژه_دانشگاه پیام نور


جلسه اخر و جبرانی درس استانداردهای مدیریت پروژه روز دوشنبه مورخ 28.2.94 از ساعت 8:30تا 15:30برگزار می گردد.

لینک خبر در سایت دانشگاه: