تبلیغات
وب سایت مهندس پیمان نوری http://www.pnoori.ir - دانشجویان مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور

دانشجویانی که با اینجانب پروژه پایانی دارند در اسرع وقت موضوع خود را جهت تائید، اعلام نمایند.

پیمان نوری
مدیر گروه مهندسی مدیریت پروژه