وب سایت مهندس پیمان نوری http://www.pnoori.ir پیمان نوری پیمان نوری مهندس پیمان نوری مهندس پیمان نوری کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران به عقیده من زندگی همچون یک تردمیل در حرکت است،کافیست لحظه ای روی آن بایستیم تا به عقب پرت شویم ! (پیمان نوری) http://www.pnoori.ir 2020-11-27T19:39:28+01:00 text/html 2019-11-01T08:55:48+01:00 www.pnoori.ir پیمان نوری کارگاه مدیریت پروژه کاربردی - تهران- شهریور و مهر 98 http://www.pnoori.ir/post/179 <div><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9); white-space: pre-wrap;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2">این کارگاه شهریور و مهر 98 در تهران برگزار شد</font></span></div><div><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9); white-space: pre-wrap;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2">خوشحالم در این کارگاه بعضی از دوستان قدیمی که قبلا هم در خدمتشون بودم مجددا حضور داشتند. خوشحالم در این کارگاه آموزشی با دوستان جدیدی آشنا شدم و ازشون یاد گرفتم. خوشحالم که دوستان مشارکت حداکثری در کلاس داشتند و نگذاشتند تنها من صحبت کنم :))) ممنونم از همه دوستان به خاطر نظرات و پیشنهادات و لطفی که در قالب دستنوشته هاشون به من داشتند خوشحالم یکبار دیگه در این کارگاه هم مفاهیم مدیریت پروژه رو در عمل درک کردیم اما در لابلای ابزارها و تکنیک ها گم نشدیم.</font></span></div><div><img width="2" height="1432" align="baseline" style="width: 622px; height: 369px;" alt="" src="https://media.licdn.com/dms/image/C5622AQH7Da8Hwya5_A/feedshare-shrink_2048_1536/0?e=1575504000&amp;v=beta&amp;t=AIEStwgcaKGSjHgwVxdmtObzAgW0ZrhlNVqmWrRBTdU" border="0" vspace="0" hspace="0"></div><div><br></div><div><br></div><div><img width="2" height="1200" align="baseline" style="width: 492px; height: 607px;" alt="" src="https://media.licdn.com/dms/image/C5622AQGs5L7RFxMglQ/feedshare-shrink_800/0?e=1575504000&amp;v=beta&amp;t=VV-TXEIg98TMphMwHtlF2dOjvPYg0d0Im-biPQC2SUU" border="0" vspace="0" hspace="0"></div><div><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-size: 14px; white-space: pre-wrap;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></span></div><div><img width="2" height="897" align="baseline" style="width: 625px; height: 451px;" alt="" src="https://media.licdn.com/dms/image/C5622AQEOdU-4XiW2sQ/feedshare-shrink_1280/0?e=1575504000&amp;v=beta&amp;t=lZvrVS-PzKNJ8GNMItu61jaVVC9eH6CzvHBlb69UCdc" border="0" vspace="0" hspace="0"></div><div><br></div><div><br></div><div><img width="1" height="1349" align="baseline" style="width: 622px; height: 463px;" alt="" src="https://media.licdn.com/dms/image/C5622AQEgebF0-Lz8tw/feedshare-shrink_2048_1536/0?e=1575504000&amp;v=beta&amp;t=jHlb-adgKdI7HqbxKVxNXITKieRBkniO5fGwyqmS2fg" border="0" vspace="0" hspace="0"></div><div><br></div><div><br></div><div><img width="4" height="1536" align="baseline" style="width: 621px; height: 409px;" alt="" src="https://media.licdn.com/dms/image/C5622AQEGwgpXnvip8Q/feedshare-shrink_2048_1536/0?e=1575504000&amp;v=beta&amp;t=LyYRKpis-SRxWC5qOIQaP8UHlU_sTy5sNINGj7NQ6xU" border="0" vspace="0" hspace="0"></div><div><br></div><div><img width="6" height="1536" align="baseline" style="width: 625px; height: 404px;" alt="" src="https://media.licdn.com/dms/image/C5622AQF-QSzMlqACyQ/feedshare-shrink_2048_1536/0?e=1575504000&amp;v=beta&amp;t=m92fuCA2wAwaruEmSlcr-uXU1wOHkyvpY3wFOlHQjI4" border="0" vspace="0" hspace="0"></div><div><br></div><div><img width="4" height="1439" align="baseline" style="width: 509px; height: 440px;" alt="" src="https://media.licdn.com/dms/image/C5622AQFyosI2A1p1TQ/feedshare-shrink_1280/0?e=1575504000&amp;v=beta&amp;t=l0hYaGdjJT5dznh0UARWgFDKOfOvvXS6xHH17XobMrw" border="0" vspace="0" hspace="0"></div> text/html 2019-03-06T07:42:27+01:00 www.pnoori.ir پیمان نوری كارگاه آموزشی مبانی مدیریت پروژه با رویكرد استاندارد PMBOK http://www.pnoori.ir/post/175 <p> <font face="Mihan-Yekan" size="3">كارگاه آموزشی مبانی مدیریت پروژه با رویكرد استاندارد PMBOK - بهمن و اسفند 97- تهران با حضور مدیر كل محترم دفتر مهندسی و نظارت تاسیسات زیربنایی و معاونین ایشان -ساختمان مركزی&nbsp;راه آهن ج.ا.ا&nbsp;- وزارت راه و شهرسازی</font></p><p><font face="Thread-00001c10-Id-00000018" size="3"><img width="6" height="1636" align="baseline" style="width: 455px; height: 274px;" alt="" src="http://s2.picofile.com/file/8374560284/0_1_.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></font></p><p><font face="Times New Roman" size="3"><img width="3" height="3376" align="baseline" style="width: 453px; height: 347px;" alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8374560318/0_2_.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img width="1" height="2874" align="baseline" style="width: 454px; height: 363px;" alt="" src="http://s4.picofile.com/file/8374560326/0_3_.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"><br></font></p><div><br></div><div><br></div><div><img width="4" height="1122" align="baseline" style="width: 454px; height: 332px;" alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8374560534/0_4_.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></div><div><br></div><div><br></div><div><img width="1" height="1023" align="baseline" style="width: 454px; height: 395px;" alt="" src="http://s4.picofile.com/file/8374560568/0.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div></div> text/html 2017-08-30T07:00:17+01:00 www.pnoori.ir پیمان نوری كتاب استقرار مدیریت پروژه سازمانی(با نگاه كاربردی) http://www.pnoori.ir/post/172 <div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>كتاب استقرار مدیریت پروژه سازمانی(با نگاه كاربردی) منتشر شد</b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><span lang="AR-SA" style="line-height: 300%;"><p style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 9pt; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Mihan-Iransans; mso-hansi-font-family: Mihan-Iransans;"><font face="Mihan-Iransans">كتاب استقرار مدیریت پروژه سازمانی (با نگاه كاربردی) به چاپ رسید. این كتاب براساس استاندارد</font> </span><span style="line-height: 200%; font-family: Mihan-Iransans; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Tahoma;" dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans">IOPM 2014</font></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Mihan-Iransans; mso-hansi-font-family: Mihan-Iransans;"> <font face="Mihan-Iransans">تهیه شده است كه سعی شده است تجربیات&nbsp; همكارانم آقایان دكتر احسان اله اشتهاردیان و مهندس نیما ناصحی و من در استقرار مدیریت پروژه سازمانی&nbsp; در تهیه آن منعکس گردد.</font></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Mihan-Iransans; mso-hansi-font-family: Mihan-Iransans;"><font face="Thread-00001c0c-Id-00000058"><br></font></span></p></span><font face="Thread-00001de0-Id-0000002b" size="1"><div style="text-align: justify;"><br></div></font><div align="center" style="text-align: justify;"><img width="1" height="2891" align="absmiddle" style="width: 463px; height: 674px;" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/366/1097369/books/IOPMm.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div style="text-align: justify;"><br></div><font size="1"><span lang="FA"><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Mihan-Iransans; mso-hansi-font-family: Mihan-Iransans;"><font face="Mihan-Iransans">در این كتاب سعی شده است&nbsp;ضمن حفظ چارچوب راهنمای عملی استقرار مدیریت پروژه سازمانی</font></span><span style="line-height: 200%; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Tahoma;" dir="LTR"> (IOPM 2014) </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Mihan-Iransans; mso-hansi-font-family: Mihan-Iransans;">، <font face="Mihan-Iransans">در برخی موارد توضیحاتی تكمیلی به متن اصلی اضافه نموده و به‌دور</font></span></font><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Tahoma;" dir="LTR"> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Mihan-Iransans; mso-hansi-font-family: Mihan-Iransans;">از ترجمه لغت به لغت، مفاهیم را به زبان ساده و روان بیان نمایند. همچنین به فراخور موضوع مثال‌هایی از تجربیات واقعی از استقرار مدیریت پروژه سازمانی در شركت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در متن اصلی و یا در قالب مثال‌های اجرایی اضافه شده است</span><span style="line-height: 200%; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Tahoma;" dir="LTR">.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Mihan-Iransans; mso-hansi-font-family: Mihan-Iransans;"><font face="Mihan-Iransans">امید است این كتاب برای اساتید دانشگاه، دانشجویان و به‌طور خاص مشاورین حوزه مدیریت پروژه سازمانی مفید واقع شود.</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;" dir="RTL"><font face="Times New Roman" size="3"> <br></font></p></span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;" dir="RTL"><br></p></font><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><p align="left" class="MsoNormal" style="text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-ascii-font-family: Mihan-Iransans; mso-hansi-font-family: Mihan-Iransans;"><font face="Thread-00001c0c-Id-00000058"></font></span><br></p></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></font><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;" dir="RTL"><br></p><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2017-01-22T12:49:24+01:00 www.pnoori.ir پیمان نوری قابل توجه اساتید محترم گروه های مهندسی مدیریت پروژه و مهندسی صنایع http://www.pnoori.ir/post/171 <div><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></font></div><div><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></font></div><div><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><b>اساتید محترم گروه‌های آموزشی &nbsp;مهندسی مدیریت پروژه و&nbsp;</b></font><b style="font-family: Mihan-Iransans;">مهندسی صنایع</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>با سلام و احترام</b></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font><div><font face="Mihan-Iransans">به استحضار می رساند برنامه نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96 گروه های مهندسی مدیریت پروژه و&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</span><font face="Mihan-Iransans">مهندسی صنایع نهایی گردید. نسخه نهایی برنامه تهیه شده جهت استحضار از<b>&nbsp;</b><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/366/1097369/PNU/IPM.xlsx" target="_blank" title="دریافت"><b>اینجا</b></a></font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;قابل دریافت است.</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="1">پیمان نوری</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="1">مدیر گروه مهندسی مدیریت پروژه و مهندسی صنایع&nbsp;</font></div> </div> text/html 2017-01-13T04:34:43+01:00 www.pnoori.ir پیمان نوری تقدیر ریاست محترم دانشگاه پیام نور البرز واحد اشتهارد http://www.pnoori.ir/post/170 <p><font face="Mihan-Iransans">تقدیر ریاست محترم دانشگاه پیام نور البرز( واحد اشتهارد)&nbsp;</font></p><p><img width="0" height="2391" align="absmiddle" style="width: 483px; height: 659px;" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/366/1097369/shakhsi/pnueshtehard.jpg" border="3" vspace="3" hspace="3"></p> text/html 2016-12-14T03:32:49+01:00 www.pnoori.ir پیمان نوری کلاس جبرانی http://www.pnoori.ir/post/168 <font face="Mihan-Iransans">کلاس جبرانی پنج شنبه مورخ 95/09/25 برای دروس "استانداردهای مدیریت پروژه" و "برنامه ریزی وکنترل پروژه" تشکیل می گردد.</font><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">برنامه ریزی و کنترل پروژه ساعت 9:30 الی 12:30<br>استانداردهای مدیریت پروژه ساعت 13:30 الی 15:30</font></div> text/html 2016-12-11T11:29:20+01:00 www.pnoori.ir پیمان نوری منبع امتحان - درس اصول زیست محیطی در ساخت http://www.pnoori.ir/post/167 <br> text/html 2016-12-07T13:41:08+01:00 www.pnoori.ir پیمان نوری دانشجویان مهندسی مدیریت پروژه http://www.pnoori.ir/post/166 <font face="Mihan-Iransans" size="1">کلاس های من روز 5 شنبه مورخ 18 آذر تشکیل نمی شود.</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="1">کلاس جبرانی هفته آینده برگزار می گردد.&nbsp;</font></div> text/html 2016-12-05T09:39:44+01:00 www.pnoori.ir پیمان نوری دانشجویان مهندسی مدیریت پروژه http://www.pnoori.ir/post/165 قابل توجه دانشجویان مهندسی مدیریت پروژه<div><br></div><div>کلاس این هفته:</div><div>از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰ برنامه ریزی و کنترل پروژه</div><div>ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰ استانداردهای مدیریت پروژه</div><div><br></div><div><br></div><div>کلاس مدیریت کارگاه و منابع انسانی نخواهیم داشت.</div> text/html 2016-12-02T09:42:38+01:00 www.pnoori.ir پیمان نوری دانشجویان مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور http://www.pnoori.ir/post/164 <font face="Mihan-Iransans"><b>دانشجویانی که با اینجانب پروژه پایانی دارند در اسرع وقت موضوع خود را جهت تائید، اعلام نمایند.</b></font><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">پیمان نوری</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">مدیر گروه مهندسی مدیریت پروژه</font></div> text/html 2016-11-19T05:06:20+01:00 www.pnoori.ir پیمان نوری دانشجویان مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور http://www.pnoori.ir/post/162 <div style="text-align: justify;"><div><b style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small; text-indent: -0.25in;"><font color="#000066">- دانشجویانی که با من درس پروژه پایانی اخذ نموده اند، از بین موضوعات پیشنهادی زیر یک موضوع را انتخاب نموده و در جلسه توجیهی پنج شنبه مورخ 95/09/04 راس ساعت 14:00&nbsp;&nbsp;حاضر شوند.</font></b></div><p dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><br></p><table class="MsoTableGrid" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border: currentcolor; margin-left: 0.25in; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td width="50" valign="top" style="padding: 0in 5.4pt; border: 1pt solid windowtext; width: 37.2pt;"><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b><span lang="FA"><font face="Mihan-Yekan" size="2">ردیف<o:p></o:p></font></span></b></p></td><td width="550" valign="top" style="border-width: 1pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: windowtext currentcolor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; border-image-source: none; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; width: 412.3pt;"><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b><span lang="FA"><font face="Mihan-Yekan" size="2">موضوع پیشنهادی&nbsp;<o:p></o:p></font></span></b></p></td></tr><tr><td width="50" valign="top" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; border-image-source: none; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; width: 37.2pt;"><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1<o:p></o:p></span></font></p></td><td width="550" valign="top" style="border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 412.3pt;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);">ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات برکارایی منابع انسانی سازمان</span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><o:p></o:p></span></font></p></td></tr><tr style="height: 18.4pt;"><td width="50" valign="top" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; border-image-source: none; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; width: 37.2pt; height: 18.4pt;"><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2<o:p></o:p></span></font></p></td><td width="550" valign="top" style="border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 412.3pt; height: 18.4pt;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);">بررسی مدل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);">های انگیزشی و تاثیر آن بر موفقیت پروژه&nbsp;<o:p></o:p></span></font></p></td></tr><tr style="height: 18.4pt;"><td width="50" valign="top" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; border-image-source: none; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; width: 37.2pt; height: 18.4pt;"><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><br></p></td><td width="550" valign="top" style="border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 412.3pt; height: 18.4pt;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"></p></td></tr><tr style="height: 18.4pt;"><td width="50" valign="top" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; border-image-source: none; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; width: 37.2pt; height: 18.4pt;"><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);">3<o:p></o:p></span></font></p></td><td width="550" valign="top" style="border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 412.3pt; height: 18.4pt;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><font face="Mihan-Yekan" size="2">بررسی روش ها و مدل های نوین رهبری در قرن بیست و یكم<o:p></o:p></font></span></p></td></tr><tr style="height: 18.4pt;"><td width="50" valign="top" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; border-image-source: none; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; width: 37.2pt; height: 18.4pt;"><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>4</span></font></p></td><td width="550" valign="top" style="border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 412.3pt; height: 18.4pt;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);">بررسی عوامل شکست استقرار &nbsp;دفاتر مدیریت پروژه(</span><span dir="LTR" style="color: rgb(64, 64, 64);">PMO</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) در سازمان‌های ایرانی</span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><o:p></o:p></span></font></p></td></tr><tr><td width="50" valign="top" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; border-image-source: none; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; width: 37.2pt;"><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><br></p></td><td width="550" valign="top" style="border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 412.3pt;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"></p></td></tr><tr><td width="50" valign="top" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; border-image-source: none; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; width: 37.2pt;"><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);">5<o:p></o:p></span></font></p></td><td width="550" valign="top" style="border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 412.3pt;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b>بررسی مدل های مدیریت ذینفعان پروژه***<o:p></o:p></b></font></span></p></td></tr><tr><td width="50" valign="top" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; border-image-source: none; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; width: 37.2pt;"><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>6<o:p></o:p></span></b></font></p></td><td width="550" valign="top" style="border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 412.3pt;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);">بررسی و مقایسه تطبیقی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;مدیریت کیفیت از نظر</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);">&nbsp;استاندارد های&nbsp;</span><span dir="LTR" style="color: rgb(64, 64, 64);">PMBOK&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;و 21500</span><span dir="LTR" style="color: rgb(64, 64, 64);">ISO</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="AR-SA">***</span></span></b><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><o:p></o:p></span></font></p></td></tr><tr><td width="50" valign="top" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; border-image-source: none; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; width: 37.2pt;"><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>7<o:p></o:p></span></b></font></p></td><td width="550" valign="top" style="border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 412.3pt;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);">بررسی و مقایسه تطبیقی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;مدیریت ذینفعان از نظر</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);">&nbsp;استاندارد های&nbsp;</span><span dir="LTR" style="color: rgb(64, 64, 64);">PMBOK&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;و 21500</span><span dir="LTR" style="color: rgb(64, 64, 64);">ISO</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>***</span></b><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><o:p></o:p></span></font></p></td></tr><tr><td width="50" valign="top" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; border-image-source: none; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; width: 37.2pt;"><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>8<o:p></o:p></span></font></p></td><td width="550" valign="top" style="border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentcolor currentcolor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 412.3pt;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);">بررسی&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);">مزایای به کارگیری</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);">&nbsp;سیستم&nbsp;</span><span dir="LTR" style="color: rgb(64, 64, 64);">BIM</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);">مدل سازی اطلاعات ساختمان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;(</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);">در موفقیت پروژه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);">های ساخت</span></font></p></td></tr></tbody></table><p dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"></p><p dir="RTL" style="margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Yekan" size="2">همچنین دانشجویان می توانند در صورتی که به هر موضوع دیگری مرتبط با مهندسی صنایع(مدیریت کیفیت،&nbsp; مدیریت و کنترل پروژه، مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی و....) علاقمند باشند، &nbsp;پروپزال خود را</font></span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small; ">در یک صفحه</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small; ">(موضوع و چکیده ) در جلسه توجیهی &nbsp;ارائه نمایند.</span></p><p dir="RTL" style="margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small; ">*** توجه داشته باشید که موضوعات مشخص شده(<b>***</b>) بیشتر از سایر موضوعات مورد تاکید می باشد.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><br></p><p dir="RTL" style="margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">پیمان نوری</font></b></p><p dir="RTL" style="margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">مدیر گروه مهندسی مدیریت پروژه</font></b></p><div></div></div> text/html 2016-11-08T06:28:32+01:00 www.pnoori.ir پیمان نوری دانشجویان مهندسی مدیریت پروژه دانشگاه پیام نور http://www.pnoori.ir/post/161 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">دانشجویان مهندسی مدیریت پروژه&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">درس تكنولوژی بتن و آزمایشگاه توسط آقای مهندس ناصحی ارائه خواهد شد، توصیه اكید می گردد با توجه به اهمیت این درس و تجارب آقای مهندس ناصحی در كلاس های این درس با جدیت شركت نمائید. امكان بازدید از آزمایشگاه بتن نیز از طریق ایشان امكان پذیر است كه در صورت علاقه دانشجویان &nbsp;بازدید فراهم خواهد شد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">نوری</font></div> text/html 2016-09-30T07:53:38+01:00 www.pnoori.ir پیمان نوری آخرین جلسه کارگاه آموزشی مدیریت پروژه طبق استاندراد PMBOK http://www.pnoori.ir/post/160 <div><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold">آخرین جلسه کارگاه آموزشی مدیریت پروژه طبق استاندراد PMBOK &nbsp;در سالن جلسات دفتر مهندسی و نظارت برگزار گردید.</font></b></div><div><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></div><div><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></div><div><div style="text-align: center;"><font color="#000099"><div><div><font color="#000099"><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8269141692/950610_Quality_ver01_j.pdf.html" target="_blank" title="">دریافت قسمت 1 جزوه این جلسه(جزوه جلسه آخر)</a></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><a href="http://s9.picofile.com/file/8269141692/950610_Quality_ver01_j.pdf.html" target="_blank" title=""><div></div></a></font></div><a href="http://s9.picofile.com/file/8269141692/950610_Quality_ver01_j.pdf.html" target="_blank" title=""><div></div></a></div></font></div></div><div><div style="text-align: center;"><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#000099"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8269141784/950610_Human_Resourse_ver04_j.pdf.html" target="_blank" title="">دریافت قسمت 2جزوه این جلسه(جزوه جلسه آخر)</a></b></font></div></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#000099"><br></font></div><a href="http://s8.picofile.com/file/8269141784/950610_Human_Resourse_ver04_j.pdf.html" target="_blank" title=""><div></div></a></div></div><div style="text-align: center;"><div><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8269141968/950610_Communication_6_ver03_J.pdf.html" target="_blank" title="">دریافت قسمت 3جزوه این جلسه(جزوه جلسه آخر)</a></b></div><div><br></div><a href="http://s9.picofile.com/file/8269141968/950610_Communication_6_ver03_J.pdf.html" target="_blank" title=""><div></div></a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">آزمون این کارگاه آموزشی ساعت 9:30 روز چهارشنبه مورخ 95/07/14 برگزار می گردد.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">برای همه عزیزان آرزوی سربلندی و شادی دارم.</font></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2016-09-23T03:03:13+01:00 www.pnoori.ir پیمان نوری برنامه نیمسال اول سال تحصیلی 95-96 دانشگاه پیام نور http://www.pnoori.ir/post/159 <p align="justify"> <font face="Mihan-Iransans">با سلام خدمت دانشجویان عزیز مهندسی مدیریت پروژه</font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans">ضمن تبریك سال تحصیلی&nbsp;جدید به اطلاع می رساند برنامه نیمسال اول 95-96 نهایی گردید. با پیگیری های صورت گرفته، در ترم جدید در خدمت همكار جدید جناب آقای مهندس ناصحی در كنار سایر همكاران خواهیم بود.</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans">سعی گردید تا حد امكان تمامی دروس تخصصی با همكاری اساتید آقای دكتر حسن پور، خانم علاالدینی و آقای ناصحی و اینجانب پوشش داده شود.</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans">با توجه به اهمیت درس "نرم افزارهای كنترل پروژه"&nbsp;&nbsp;توصیه می شود این درس حتما&nbsp;اخذ گردد.</font></div><div align="justify"><p align="center" style="text-align: left;"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><p align="center" style="text-align: left;"><font size="1" face="Mihan-Iransans">&nbsp;پیمان نوری &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></p><p align="center" style="text-align: left;"><font face="Mihan-Iransans"><font size="1">مدیر گروه مهندسی مدیریت پروژه</font>&nbsp;</font></p></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans">برنامه نهایی دروس تخصصی به این ترتیب است:</font></div><font face="Mihan-Iransans"><div><br></div></font><p align="center"><img width="1" height="835" align="absmiddle" style="width: 530px; height: 700px;" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/366/1097369/PNU/plan.png" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><div align="left"></div><p></p> text/html 2016-09-23T02:41:39+01:00 www.pnoori.ir پیمان نوری چهارمین جلسه كارگاه آموزشی PMBOK http://www.pnoori.ir/post/156 <div><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold">چهارمین جلسه کارگاه آموزشی مدیریت پروژه طبق استاندراد PMBOK &nbsp;در سالن جلسات دفتر مهندسی و نظارت برگزار گردید.</font></b></div><div><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></div><div><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></div><div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8268448626/950617_Time_6_ver04.pdf.html" target="_blank" title="دریافت قسمت اول جزوه جلسه 4"><font color="#000099"><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><b>دریافت قسمت 1 جزوه این جلسه(جزوه جلسه چهارم)</b></font></div><div></div></font></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#000099"><b><br></b></font></div></div><div><a href="http://s9.picofile.com/file/8268449826/950610_cost_ver04.pdf.html" target="_blank" title="دریافت قسمت دوم جزوه جلسه 4"><div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#000099"><b>دریافت قسمت 2جزوه این جلسه(جزوه جلسه چهارم)</b></font></div></div><div></div></a></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;"><br></span></div><div><br></div><div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Mihan-Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(241, 238, 230); text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8268447618/part3_950612_RAIL_PM_PEYMAN_NOORI_Scope.pdf.html" target="_blank" title="دریافت قسمت دوم جزوه جلسه 3" style="text-decoration: none; color: rgb(176, 79, 1); margin: 0px 15px;"><div></div></a></div></div> text/html 2016-09-14T23:59:44+01:00 www.pnoori.ir پیمان نوری سومین جلسه كارگاه آموزشی PMBOK http://www.pnoori.ir/post/155 <div style="text-align: justify;"><div><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold">سومین جلسه کارگاه آموزشی مدیریت پروژه طبق استاندراد PMBOK &nbsp;در سالن جلسات دفتر مهندسی و نظارت برگزار گردید.</font></b></div><div><br></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; "><br></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; "><font color="#000099"><br></font></span></div><div><font color="#000099"><a href="http://s2.picofile.com/file/8263530726/Part1_PMBOK_RAIL_NOORI.pdf.html" target="_blank" title="دریافت"></a></font></div><div><div style="text-align: center; "><font color="#000099"><a href="http://s8.picofile.com/file/8268446942/part3_950610_PMBOK_1_2_3.pdf.html" target="_blank" title="دریافت قسمت اول جزوه جلسه 3"></a></font><div><font color="#000099"><a href="http://s8.picofile.com/file/8268446942/part3_950610_PMBOK_1_2_3.pdf.html" target="_blank" title="دریافت قسمت اول جزوه جلسه 3"></a><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://s8.picofile.com/file/8268446942/part3_950610_PMBOK_1_2_3.pdf.html" target="_blank" title="دریافت بخش سوم جزوه">دریافت قسمت 1 جزوه این جلسه(جزوه جلسه سوم )</a></font></font></div><div></div></div><div style="text-align: center; "><div><font color="#000099"><br></font></div><div><font color="#000099"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><a href="http://s8.picofile.com/file/8268447618/part3_950612_RAIL_PM_PEYMAN_NOORI_Scope.pdf.html" target="_blank" title="دریافت قسمت دوم جزوه جلسه 3">دریافت قسمت 2جزوه این جلسه(جزوه جلسه سوم )</a></font></div><a href="http://s8.picofile.com/file/8268447618/part3_950612_RAIL_PM_PEYMAN_NOORI_Scope.pdf.html" target="_blank" title="دریافت قسمت دوم جزوه جلسه 3"><div></div></a></div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; "></div></div></div> text/html 2016-08-18T04:56:30+01:00 www.pnoori.ir پیمان نوری دومین جلسه کارگاه آموزشی مدیریت پروژه معاونت فنی و زیربنایی راه آهن ج.ا.ا http://www.pnoori.ir/post/154 <div style="text-align: justify;"><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دومین جلسه کارگاه آموزشی مدیریت پروژه طبق استاندراد PMBOK چهارشنبه مورخ 27 مرداد در سالن جلسات دفتر مهندسی و نظارت برگزار گردید.</font></b></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://s2.picofile.com/file/8263530726/Part1_PMBOK_RAIL_NOORI.pdf.html" target="_blank" title="دریافت"></a></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><a href="http://s2.picofile.com/file/8264222018/Part2_PMBOK_RAIL_NOORI.pdf.html" target="_blank" title="دریافت بخش دوم جزوه"><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">دریافت جزوه این جلسه( جزوه جلسه دوم)</font></a></div></div> text/html 2016-08-12T14:31:47+01:00 www.pnoori.ir پیمان نوری جزوه جلسه اول کارگاه آموزشی مدیریت پروژهPMBOK معاونت فنی و زیربنایی راه آهن ج.ا.ا http://www.pnoori.ir/post/153 <div style="text-align: justify;"><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold">اولین جلسه کارگاه آموزشی مدیریت پروژه طبق استاندراد PMBOK با حضور معاونین، روسای گروه و کارشناسان ادارات کل و دفتر مهندسی و نظارت معاونت &nbsp;فنی و زیربنایی راه آهن ج.ا.ا چهارشنبه مورخ 20 مرداد در سالن جلسات دفتر مهندسی و نظارت برگزار گردید.</font></b></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://s2.picofile.com/file/8263530726/Part1_PMBOK_RAIL_NOORI.pdf.html" target="_blank" title="دریافت"></a></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://s2.picofile.com/file/8263530726/Part1_PMBOK_RAIL_NOORI.pdf.html" target="_blank" title="دریافت"><div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#333399"><b>دریافت جزوه این جلسه( جزوه جلسه اول)</b></font></div><div></div></div><div></div></a></div> text/html 2016-06-18T23:25:17+01:00 www.pnoori.ir پیمان نوری دکتری مدیریت پروژه و ساخت http://www.pnoori.ir/post/152 <p align="right"> <br></p><div align="right"><table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td class="block_blue_title" style="padding: 0px;" colspan="2"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></td></tr><tr><td height="12" style="padding: 0px;" colspan="2"><font face="Mihan-Yekan" size="2"></font></td></tr><tr><td style="padding: 0px;" colspan="2"><table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1"><tbody><tr><td class="pagemed"><p><font face="Mihan-Yekan"><font size="2">&nbsp; <strong>تعریف و هدف دوره </strong></font></font></p><p align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp; دوره دکترای مدیریت پروژه و ساخت، مجموعه ای هماهنگ از فعالیت ‎ های علمی، آموزشی و پژوهشی در زمینه مدیریت پروژه و ساخت (شامل طرح ‎ های عمرانی، صنعتی، تأسیسات زیربنایی و سایر پروژه ها) است که با تکیه بر مفاهیم، دیدگاه ‎ ها، روش ‎ ها، تکنیک ‎ ها، نرم افزارها و نظام‌های مربوط به مطالعه و طراحی و اجرای پروژه ها به دنبال فعالیت ‎ های علمی- تحقیقاتی نظری، تجربی و یا تلفیقی از این دو است. آموزش وسیله برطرف ساختن کاستی های اطلاعاتی داوطلب و هموار ساختن راه حصول به اهداف تحقیق می باشد. هدف از ایجاد این دوره رسیدن به یک یا چند مورد از اهداف زیر است: </font></p><p align="right"><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp; الف) احاطه بر آثار علمی مهم در یک زمینه و گرایش خاص مدیریت پروژه و ساخت </font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp; ب) آشنایی با روش ‎ های پیشرفته تحقیق و کوشش برای نوآوری در این زمینه </font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp; ج) دستیابی به جدیدترین مبانی علمی، تحقیقاتی و فناوری در زمینه مدیریت پروژه و ساخت </font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp; د) نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقی و کمک به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش </font></p><p align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp; هـ) تسلط یافتن بر یک یا چند حوزه، همچون تعلیم و تحقیق و برنامه ریزی، اجرا یا هدایت و نظارت و ارزیابی، تجزیه و تحلیل و حل مسائل علمی و گشودن مشکلات علمی جامعه در یکی از زمینه های تخصصی مدیریت پروژه و ساخت برای انجام وظیفه در نظام تحقیقاتی و آموزش عالی کشور و یا وظایف مدیریتی و راهبردی در سازمان ‎ های دولتی و نهادهای برنامه ریزی کشور </font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp; و) اشاعه و تولید دانش مدیریت پروژه و ساخت متناسب با ویژگی های فرهنگی و شرایط خاص کشور </font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp;</font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div><p align="right"> <br></p> text/html 2016-06-11T02:39:34+01:00 www.pnoori.ir پیمان نوری دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی سال ۹۵ اعلام شد http://www.pnoori.ir/post/151 <strong> </strong><font face="Mihan-Yekan"><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">دانلود حق الزحمه نظارت كارگاهی 95</font> از لینك زیر:</font></font> text/html 2016-06-08T13:21:41+01:00 www.pnoori.ir پیمان نوری دانشجویان زیر در اسرع وقت با اینجانب تماس بگیرند http://www.pnoori.ir/post/150 <font face="Mihan-Yekan" size="3"><b><font color="#000099">دانشجویان زیر جهت تعین تکلیف وضعیتشان در اسرع وقت</font><font color="#cc0000"> از طریق ایمیل</font><font color="#000099"> با اینجانب تماس بگیرند</font></b></font><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><ul><li><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">&nbsp;بیت اله ملکی در خصوص تحویل پروژه پایانی و تعیین تاریخ ارائه پروژه</span></li></ul></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" color="#333333" size="3">همچنین دانشجویانی زیر ترم گذشته کار آموزی داشته اند &nbsp;جهت ارائه گزارش کار آموزی خود اقدام نمایند.</font></div><div><ul><li><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">کبری عباسی</span></li><li><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">سهیلا عبدی</span></li><li><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">محمود مهدلوزین</span></li><li><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">آرزو مهدوی</span></li></ul></div> text/html 2016-05-11T03:59:44+01:00 www.pnoori.ir پیمان نوری دانشجویان مهندسی مدیریت پروژه و مهندسی صنایع اشتهارد http://www.pnoori.ir/post/148 <div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#000099"><b>قابل توجه دانشجویان مهندسی مدیریت پروژه و مهندسی صنایع اشتهارد</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#000099"><b><br></b></font></div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">کلاس جبرانی &nbsp;روز شنبه 25 اردیبهشت تشکیل می گردد.</font></div></div>امتحانات میان ترم روز پنج شنبه 23 اردیبهشت نیز به روز شنبه مورخ 25 اردیبهشت موکول می گردد.</font><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">دانشجویان مهندسی صنایع که با اینجانب پروژه پایانی دارند ساعت 12 روز همین روز مراجعه نمایند.&nbsp;</span></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">نوری</font></div> text/html 2016-05-03T01:20:53+01:00 www.pnoori.ir پیمان نوری دریافت جزوه کارگاه آموزشی مبانی مدیریت پروژه کارشناسان مسئول دفتر مهندسی و نظارت http://www.pnoori.ir/post/146 <p> <br></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;کارگاه آموزشی&nbsp;مبانی مدیریت پروژه و قوانین حاکم بر پروژه ویژه کارشناسان مسئول دفتر مهندسی و نظارت راه آهن ج.ا.ا برگزار گردید.</font></p><p><a href="http://s6.picofile.com/file/8249788784/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title=""></a></p><p></p><p></p><p><br></p> text/html 2016-04-08T08:29:18+01:00 www.pnoori.ir پیمان نوری برنامه دروس معرف به استاد گروه مهندسی مدیریت پروژه http://www.pnoori.ir/post/144 <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Yekan" size="2">دانشجویان مهندسی مدیریت پروژه و مهندسی صنایع که با اینجانب &nbsp;دروس معرف به استاد یا پروژه پایانی دارند به نکات زیر توجه نمایند:<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="2">1-<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><u><span lang="FA">فقط و فقط</span></u><span lang="FA">&nbsp;از ایمیل&nbsp;</span><a href="mailto:pnu.noori@gmail.com"><span dir="LTR">pnu.noori@gmail.com</span></a><span dir="LTR">&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;برای ارسال تمرین، یا مطرح کردن سوالات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA">و سایر امورآموزشی استفاده نمائید.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="2">2-<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA">جهت اطلاع از هرگونه خبر یا موضوعات پیشنهادی پروژه، یا دریافت منابع می توانید به وب سایت من مراجعه نمائید:</span><span dir="LTR">www.pnoori.ir<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="2">3-<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA">مهلت ارسال گزارش کار آموزی برای دانشجویانی که ترم قبل کار آموزی داشته اند، حداکثر تا 15 اردیبهشت 95 است، بدیهی است در صورت عدم ارائه گزارش کارآموزی نمره منظور نخواهد شد.</span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span style="font-stretch: normal;">4-&nbsp;</span><span style="font-stretch: normal;">&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA">برای دروس حضوری مطابق برنامه اعلام شده امتحان میان ترم برگزار خواهد شد.<o:p></o:p></span></font></p><p><font face="Times New Roman" size="3"><br></font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="2">لازم به ذکر است برای دروس حضوری &nbsp;طبق برنامه اعلام شده در انتخاب واحد امتحان میان ترم برگزار می شود.</font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="2">برای مشاهده خبر در سایت رسمی دانشگاه &nbsp;</font><a href="http://www.pnu.ac.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&amp;CategoryID=a1aff736-0cd4-42a9-a350-32125ffd1f10&amp;WebPartID=44c2da35-462e-471c-b434-19cbe5ad226f&amp;ID=c06bce4b-fac1-4df5-8424-02847f682c31" target="" title="">اینجا</a><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp;کلیلک نمائید.<br></font><br> </p><div style="text-align: left;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">پیمان نوری</font></b></div> text/html 2016-03-24T14:27:15+01:00 www.pnoori.ir پیمان نوری پروپزال پروژه پایانی دانشجویان گروه مهندسی صنایع http://www.pnoori.ir/post/143 <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><br></p><p class="MsoListParagraph" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1;" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span lang="FA"><b><font color="#000066">- دانشجویان گروه مهندسی صنایع که پروژه پایانی با اینجانب دارند، از بین موضوعات پیشنهادی زیر یک موضوع را انتخاب نموده و در جلسه توجیهی مورخ 95/02/09 راس ساعت 12:00&nbsp;&nbsp;حاضر شوند.</font></b></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span lang="FA">موضوعات پیشنهادی من:</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><div align="right"> <table class="MsoTableGrid" style="border: currentColor; border-image: none; margin-left: 0.25in; border-collapse: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-table-dir: bidi; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td width="50" valign="top" style="padding: 0in 5.4pt; border: 1pt solid windowtext; border-image: none; width: 37.2pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt;"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA"><font face="Mihan-Yekan" size="2">ردیف<o:p></o:p></font></span></b></p> </td> <td width="550" valign="top" style="border-width: 1pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: windowtext currentColor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; border-image: none; width: 412.3pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt;"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA"><font face="Mihan-Yekan" size="2">موضوع پیشنهادی استاد<o:p></o:p></font></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="50" valign="top" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentColor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; border-image: none; width: 37.2pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1<o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="550" valign="top" style="border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentColor currentColor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 412.3pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);">ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات برکارایی منابع انسانی سازمان</span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr style="height: 18.4pt; mso-yfti-irow: 2;"> <td width="50" valign="top" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentColor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; border-image: none; width: 37.2pt; height: 18.4pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2<o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="550" valign="top" style="border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentColor currentColor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 412.3pt; height: 18.4pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);">بررسی مدل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);">های انگیزشی و تاثیر آن بر موفقیت پروژه <o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr style="height: 18.4pt; mso-yfti-irow: 3;"> <td width="50" valign="top" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentColor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; border-image: none; width: 37.2pt; height: 18.4pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3<o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="550" valign="top" style="border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentColor currentColor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 412.3pt; height: 18.4pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><font face="Mihan-Yekan" size="2">بررسی مدیریت عملكرد سازمان ها با رویكرد بهره وری سبز<o:p></o:p></font></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 18.4pt; mso-yfti-irow: 4;"> <td width="50" valign="top" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentColor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; border-image: none; width: 37.2pt; height: 18.4pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>4<o:p></o:p></span></b></font></p> </td> <td width="550" valign="top" style="border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentColor currentColor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 412.3pt; height: 18.4pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);">بررسی تاثیر فضای مجازی بر عملكرد دانشجویان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></b><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>***</b><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr style="height: 18.4pt; mso-yfti-irow: 5;"> <td width="50" valign="top" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentColor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; border-image: none; width: 37.2pt; height: 18.4pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>4<o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="550" valign="top" style="border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentColor currentColor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 412.3pt; height: 18.4pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><font face="Mihan-Yekan" size="2">بررسی روش ها و مدل های نوین رهبری در قرن بیست و یكم<o:p></o:p></font></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 18.4pt; mso-yfti-irow: 6;"> <td width="50" valign="top" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentColor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; border-image: none; width: 37.2pt; height: 18.4pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>5<o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="550" valign="top" style="border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentColor currentColor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 412.3pt; height: 18.4pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);">ارزیابی عوامل </span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);">حیاتی</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);"> موفقیت پیاده‌سازی &nbsp;دفاتر مدیریت پروژه(</span><span style="color: rgb(64, 64, 64);" dir="LTR">PMO</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)</span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="50" valign="top" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentColor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; border-image: none; width: 37.2pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>6<o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="550" valign="top" style="border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentColor currentColor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 412.3pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);">بررسی روش های توانمندسازی مدیران سازمان ها</span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="50" valign="top" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentColor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; border-image: none; width: 37.2pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>7<o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="550" valign="top" style="border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentColor currentColor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 412.3pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b>بررسی مدل های مدیریت ذینفعان پروژه***<o:p></o:p></b></font></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="50" valign="top" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentColor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; border-image: none; width: 37.2pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>8<o:p></o:p></span></b></font></p> </td> <td width="550" valign="top" style="border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentColor currentColor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 412.3pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);">بررسی و مقایسه تطبیقی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;مدیریت کیفیت از نظر</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);"> استاندارد های </span><span style="color: rgb(64, 64, 64);" dir="LTR">PMBOK </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;و 21500</span><span style="color: rgb(64, 64, 64);" dir="LTR">ISO</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">***</span></span></b><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="50" valign="top" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentColor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; border-image: none; width: 37.2pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>9<o:p></o:p></span></b></font></p> </td> <td width="550" valign="top" style="border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentColor currentColor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 412.3pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);">بررسی و مقایسه تطبیقی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;مدیریت ذینفعان از نظر</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);"> استاندارد های </span><span style="color: rgb(64, 64, 64);" dir="LTR">PMBOK </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;و 21500</span><span style="color: rgb(64, 64, 64);" dir="LTR">ISO</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>***</span></b><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="50" valign="top" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: currentColor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; border-image: none; width: 37.2pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>10<o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="550" valign="top" style="border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: currentColor currentColor windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 412.3pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);">بررسی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);">مزایای به کارگیری</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);"> سیستم </span><span style="color: rgb(64, 64, 64);" dir="LTR">BIM</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="color: rgb(64, 64, 64);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(64, 64, 64);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);">مدل سازی اطلاعات ساختمان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(64, 64, 64);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);">در موفقیت پروژه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(64, 64, 64);" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="color: rgb(64, 64, 64);">های ساخت<o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> </tbody></table> </div><p class="MsoListParagraph" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1;" dir="RTL"> </p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Yekan" size="2">همچنین دانشجویان می توانند در صورتی که به هر موضوع دیگری مرتبط با مهندسی صنایع(مدیریت کیفیت،&nbsp; مدیریت و کنترل پروژه، مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی و....) علاقمند باشند، &nbsp;پروپزال پیشنهادی خود را</font></span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">در یک صفحه</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">(موضوع و چکیده موضوع پیشنهادی) در جلسه توجیهی روز 9ام اردیبهشت ارائه نمایند.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">*** توجه داشته باشید که موضوعات مشخص شده(<b>***</b>) بیشتر از سایر موضوعات مورد تاکید من می باشد.</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1;" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">پیمان نوری</font></b></p> text/html 2015-12-23T17:00:07+01:00 www.pnoori.ir پیمان نوری متدولوژی پرینس 2 - PRINCE2 http://www.pnoori.ir/post/141 <p style="margin-left: 0px;" dir="rtl"> <font face="Mihan-Iransans" size="1"><br></font></p><p align="justify" style="margin-left: 0px;" dir="rtl"> <font color="#333333" face="Mihan-Iransans" size="1"> PRINCE2 استانداردی است که یک متدولوژی برای مدیریت پروژه ارائه می دهد، بر خلاف استاندارد PMBOK &nbsp;که مجوعه مهارت ها و ابزارهای لازم برای موفقیت مدیریت پروژه را معرفی می نماید.</font></p><p align="justify" style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><font color="#333333" face="Mihan-Iransans" size="1">عدد 2 در کنار نام این استاندراد به چه منظور است؟</font></p><p align="justify" style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><font color="#333333" face="Mihan-Iransans" size="1">واژه پرینس به چه معناست!؟</font></p><p align="justify" style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><font color="#333333" face="Mihan-Iransans" size="1">پاسخ:</font></p><p align="justify" style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><font color="#333333" face="Mihan-Iransans" size="1">بر خلاف چیزی که در نگاه اول به نظر می رسد، عدد 2 به ورژن یا نسخه این استاندراد ارتباطی ندراد بلکه:</font></p><p align="justify" style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><font color="#333333" face="Mihan-Iransans" size="1">PRINCE &nbsp;مخفف:</font></p><p align="justify" style="text-align: left; margin-left: 0px;" dir="rtl"><font color="#333333" face="Mihan-Iransans" size="1"><u>PR</u>ojects <u>IN</u> <u>C</u>ontrolled <u>E</u>nvironments</font></p><p align="justify" style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><font color="#333333" face="Mihan-Iransans" size="1">و اما PRINCE2:</font></p><p align="justify" style="text-align: left; margin-left: 0px;" dir="rtl"><font color="#333333" face="Mihan-Iransans" size="1"><u>PR</u>ojects <u>IN</u> Controlled <u>E</u>nvironments</font></p><p align="justify" class="MsoNormal" style="text-align: left; margin-left: 0px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span dir="LTR"><font color="#333333" face="Mihan-Iransans" size="1"><u>PR</u>ogress <u>IN</u> Changing <u>E</u>nvironment</font></span></p><p align="justify" class="MsoNormal" style="text-align: right; margin-left: 0px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font color="#333333" face="Mihan-Iransans" size="1">پروژه ها در محیط کنترل شده تعریف می شوند و در محیط متغییر پیش می روند!</font></p><p align="justify" class="MsoNormal" style="text-align: right; margin-left: 0px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font color="#333333" face="Mihan-Iransans" size="1">&nbsp;بله پروژه ها در زیر کولر تعریف می شوند و عموما در محیط عملیاتی و متغیر پیش می روند... و این ابتکاری است که او جی سی( متولی قبلی پرینس 2) در نام این استاندراد به کار گرفته است که این عنوان به خودی خود و &nbsp;به زیبایی بیانگر یکی از خصوصیات بارز پروژه ها می باشد...</font></p><p align="justify" style="margin-left: 0px;" dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans" size="1"> <br> </font></p><p style="margin-left: 0px;" dir="rtl"> <br></p> text/html 2015-11-29T03:33:05+01:00 www.pnoori.ir پیمان نوری دانشجویان مدیریت پرو‍ژه اشتهارد http://www.pnoori.ir/post/139 <p> <font face="Mihan-Yekan" size="3"><strong>اطلاعیه مهم:</strong></font></p><p><br><font face="Mihan-Yekan" size="3">دانشجویانی که با&nbsp;من دروس رفع اشکال فردی یا پروژه بارگذاری و ... دارند، در اولین فرصت از طریق ایمیل یا تماس تلفنی(فقط در ساعات تعیین شده)&nbsp;با من تماس بگیرند تا تحقیق و پروژه درسی مربوطه برایشان تعریف گردد.</font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="3">در غیر این صورت&nbsp;نمره میان ترم&nbsp; منظور نخواهد شد.</font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="2">ساعات تماس:</font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="2">یك شنبه 12 الی 13</font></p><p><font face="Mihan-Yekan"><font size="2">دوشنبه 12 الی</font><font size="2">&nbsp;<font face="Mihan-Yekan">13</font></font></font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="2">چهارشنبه 10 الی 11</font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="2">دوستان عزیز خواهشمندم حتما قبل از تماس پیامك دهید.</font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="2">شماره تلفن بنده&nbsp; را&nbsp;از نمایندگان رشته مهندسی مدیریت پروژه (خانم ها نحوی و حسینی) می توانید دریافت نمایید.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="2"><br></font></p><p><br></p> text/html 2015-11-21T03:10:00+01:00 www.pnoori.ir پیمان نوری برنامه میانترم مهندسی مدیریت پروژه البرز [به روز شده] http://www.pnoori.ir/post/137 <p>[آپدیت 94.09.05] </p> <ul> <li><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: 12.8px;"><strong>کنترل پروژه 94.09.12</strong></span></li> </ul><p>فصل های </p><p>1-2-3-4-5-7-9-10-11-13 </p><ul> <li><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: 12.8px;"><strong>استانداردهای مدیریت پروژه. 94.09.12</strong></span></li> </ul> <p><span style="font-size: 12.8px;">فصل 1 _3_5 کتاب</span> </p> <ul> <li><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: 12.8px;"><strong>مدیریت کارگاه و منابع انسانی پروژه 94.09.12</strong></span></li> </ul>فصل 1,4,5,6 <ul> <li><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: 12.8px;"><strong>قوانین حاکم بر پروژه:94.09.12</strong></span></li> </ul>جزوه علی قربانی+ جزوه اینجانب <ul> <li><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: 12.8px;"><strong>مدیریت ایمنی کارگاه</strong></span></li> </ul><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: 12.8px;"> براساس ارزیابی بر اساس نمره پایان ترم، حضور در کلاس و...</span> text/html 2015-10-31T11:37:59+01:00 www.pnoori.ir پیمان نوری دفتر مدیریت پروژه ( PMO) http://www.pnoori.ir/post/135 <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><font color="#222222" face="Mihan-Yekan" size="3"><b>دفتر مدیریت پروژه ( PMO)</b></font></p><p dir="rtl" style="text-align: justify;"><font color="#222222" face="Mihan-Yekan" size="2">یکی از مفاهیم رایج و کاربردی در حوزه مدیریت پروژه، مربوط میشه به دفتر مدیریت پروژه یا پی ام او &nbsp;. &nbsp;یه پی ام او ، یه واحد یابدنه‌سازمانیه كه می‌تونه مسئول مدیریت متمركز پروژه‌های زیرمجموعه خودش باشه. مسئولیت‌های یه دفتر مدیریت پروژه می‌تونه دامنه‌ای شامل تداركات پشتیانی وظایف مدیریت پروژه تا مسئولیت واقعی مدیریت مستقیم یك پروژه را در بر بگیره.</font></p> text/html 2015-10-27T11:21:00+01:00 www.pnoori.ir پیمان نوری مدیریت پروژه سازمانی http://www.pnoori.ir/post/132 <p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Yekan">همونطور که قبلا صحبت شد مدیریت پروژه دو سطح داره , یکی سطح عملیاتی و دیگری سطح استراتژیک و سازمانی اون هست. </font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Yekan">تعریف مدیریت پروژه ارائه شد, در ادامه در مورد مدیریت پروژه سازمانی صحبت میشه: </font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><br></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><br></font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b>مدیریت پروژه سازمانی </b></font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Yekan">آهنگ رو به رشد تغییرات، در کنار پیچیدگی رو به افزایش اقتصاد و رقابت جهانی، مدیریان اجرایی را ناگزیر از باز آزمایی استراتژی‌های خود، برای برآوردن انتظارات ذی‌نفعان و محقق ساختن نیازهای بازار نموده. این بازنگری در استراتژی، نیازمند تمرکز بر توسعه‌ی محصول، بهبود اثربخشی عملیاتی و گسترش ارائه خدمات به مشتریه .</font></p> <p></p>